РИОСВ-Шумен санкционира с 10 000 лв. „Тракия глас България“

Директорът на РИОСВ – Шумен е издал през април наказателно постановление за 10 000 лв., имуществена санкция на „Тракия глас България“ ЕАД за допуснато нарушение в изискванията, определени в комплексното разрешително на дружеството. Това информират от Екоинспекцията.

111 проверки на 108 обекта са извършени през април. 68 са плановите, а 43 са извънредните проверки. Постъпили са 14 сигнала, 5 от тях – за  намерени бедстващи птици от вида Бял щъркел със счупени криле. Птиците са изпратени за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани”- в Стара Загора.

Проверени са 13 фирми, извършващи дейност с отпадъци, относно спазването на изискванията в издадените им документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверките се установи, че се спазват законовите изисквания и условията в разрешителните им документи. Събраните суми от РИОСВ – Шумен за април са 4609,84 лв., от текущи месечни санкции – 3859,84 лв.

Сумите по наложени имуществени санкции и глоби са 750 лв. 3087,85 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Снимка: Телепол

Подобни

Leave a Comment

20 + 12 =