РИОСВ-Шумен с кампания за алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния

РИОСВ – Шумен е уведомила общините в региона за възможността да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) в периода 16-22 септември 2018 г.

Кампанията насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява възможност за подобряване на качеството на въздуха, шумовото замърсяване и подобряване условията на средата.

Всяка година ЕСМ е насочена към определена тема, като през 2018 г. темата е „Мултимодалност“ под мотото „Комбинирай, движи си!“. Всеки град може да се включи в кампанията с различни дейности игри на открито, беседи и организиране на Ден без автомобили (за предпочитане 22 септември) необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най – малко един цял ден.

За участие в кампанията е необходимо да се направи регистрация до 16 септември на официалния сайт на кампанията  https://www.mobilityweekbg.com.

На сайта на кампанията са налични също банер, харта, Ръководство за 2018 г. и плакат.

През 2017 г. в кампанията се включиха чрез различни дейности общините Велики Преслав и Нови Пазар.

 

Подобни

Leave a Comment

eight + three =