РИОСВ – Шумен участва в 45-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Експерт от РИОСВ-Шумен участва в 45-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в България. Преброяването на територията на шуменската екоинспекция през тази година отново включи шестте язовира – Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич и Шумен, като тази година към тях бяха добавени за посещение и язовирите Лозево, Мараш и Поляница.

Специалистите констатираха тенденция за намаление в броя водолюбиви птици в яз. Тича. Статистиката сочи спад от 1 604 броя през 2020 г. на 1 007 броя птици за 2021 г. Спад има и във видовото разнообразие от 14 вида на 12, сравнено с предходната година. През тази година освен водолюбиви са изброени 15 други видове птици, чийто общ брой е 211. През новото преброяване в яз. Шумен са наблюдавани повече водолюбиви в сравнение с миналата година. Броят им се е увеличил на 1 999 броя, сравнено с 1 375 броя за 2020 г. Увеличение се наблюдава и във видовото разнообразие от 11 на 14 вида. Язовир Дибич, в периода на преброяването, е приютил 3 броя зеленоглави патици, докато през миналата година той е бил обитаем за 38 водолюбиви птици от 4 вида. В яз. Фисека са наблюдавани приблизително сходен брой обитатели – 405 броя, сравнено с 460 броя за миналата година. Броят по отношение на видово разнообразие се е запазил на 6. В яз. Ястребино са изброени 664 водолюбиви птици от 6 вида, сравнено с 451 броя от 5 вида през миналата година. През тази година са намалели пернатите и в язовир Съединение. Докато през миналата година са видяни 5 185 броя от 13 вида, сега броят им е намалял на 665 от 11 вида.

Преобладаващите водолюбиви видове, наблюдавани в последното среднозимно преброяване на територията на шуменската екоинспекция са: Зеленоглави патици, Зимно бърне, Средиземноморска жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец и Голяма бяла чапла.

Подобни

Leave a Comment

4 × two =