Родители настояват да се извърши ремонт на Детска градина „Буратино“ в Шумен

Общинският съветник от БСП Веселин Пенчев е внесъл докладна записка относно искане за ремонт на тротоарни настилки и фасада на сградата на Детска градина № 5 „Буратино“ в Шумен. Към докладната са приложени и подписи на родители на деца, записани в детската градина.

„Видно от приложените снимки, тротоарната настилка в двора на детската ясла е силно компрометирана, стълбите пред входа на сградата на детската ясла са почти разрушени, а от фасадата на сградата се отделят и падат части от мазилката и бетона на козирки и тераси. Всичко това налага да се вземат спешни мерки по извършване на ремонт на посочените части, тъй като състоянието на сградата в момента застрашава живота и здравето на децата, родителите и персонала в градината.

Поради факта, че за ремонта е необходимо да се заделят средства, считам, че този въпрос следва да се разгледа в рамките на дискусиите по бюджета на общината. Устно съм поставил въпроса и същия е разгледан от ПК „ПООР“ и ПК „БФ““, се казва още в докладната записка на Веселин Пенчев.

Подобни

Leave a Comment

nine + 19 =