Ръст в броя на децата, постъпили в детски ясли в област Шумен през 2017 г.

673 малчугани са постъпили през изминалата 2017 г. в самостоятелните детски ясли и яслени групи на територията на област Шумен. Това е с 20 повече в сравнение с 2016 г., сочат данните на „Стастистически изследвания – Шумен“ към Националния статистически институт.

Към 31 декември 2017 г. в областта функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 785 места в тях. В сравнение с предходната 2016 г. броят на детските ясли се запазвa, а местата се увеличават с едно. За сравнение през 2007 г. в областта са функционирали 11 ясли с два 701 места.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 629 места, а яслените групи в състава на ДГ – със 156 места. Осигуреността с места в детските ясли в Шуменско е 17.7 на 100 деца от населението на възраст до 3 години (16.9% общо за страната). Най-висока е осигуреността с места в областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%) и София-столица (21.3%), сочат още данните на НСИ.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Шумен, е 16.1%, което е с 0.2 процентни пункта повече, в сравнение с предходната година.

Снимка: Детска ясла 13 “Звездици” гр. Шумен

Подобни

Leave a Comment

13 − nine =