Само за година: Три училища по-малко в област Шумен

В началото на учебната 2017/2018 година учебни занятия в област Шумен се водят в 56 общообразователни и специални училища. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 3. Това показват данните на Националния статистически институт.

В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 22 ученици. Учащите във всички видове общообразователни и специални училища в област Шумен са 14 807, като жените са 7 311, или 49.4%.

През учебната 2016/2017 година общообразователните и специални училища в областта са напуснали по различни причини 383 ученици. През 2017 г. основно образование в общообразователните училища в област Шумен са завършили 2 745 ученици, а средно – 653 ученици. Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 година в област Шумен се осъществява в общо 10 професионални гимназии.

Общият брой на учащите в тях е 3 364. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.5% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През учебната 2017/2018 година учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 254.

Данните показват още, че през 2017 г. основно образование в професионалните училища в областта са завършили общо 116 ученици, а средно – 450 ученици. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи: 45 ученици са получили втора степен на професионална квалификация в професионалните гимназии и училища; 195 ученици са получили трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии.

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания на образователните институции в пълно съответствие с установените световни методи и стандарти (ISCED 2011), което позволява съпоставимост на получените резултати на международно ниво.

Снимка: Закритото ОУ “Христо Ботев” в с. Тушовица, община Върбица

Подобни

Leave a Comment

18 − 7 =