Само през 2017 г. област Шумен се стопи с 1510 души

В резултат на влиянието на естествения и механичния прираст през 2017 г. населението в област Шумен е намаляло с 1 510 души или с 0.9%. Това сочат данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен към Националния статистически институт.

Коефициентът на естествен прираст за миналата година е най-нисък от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете в областта е минус 6.5 промила, а в селата – минус 9.4 промила. В 9 от 10-те общини от областта показателят има отрицателни стойности, а само в община Никола Козлево е с положителен естествен прираст.

Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Смядово (минус 15.9‰), следвана от общините Хитрино и Велики Преслав, съответно – минус 13.7‰ и минус 11.7‰, а най-малко в общините Каолиново (минус 3.0‰) и Венец (минус 5.2‰). В община Шумен през миналата година коефициентът на естествен прираст е минус 7.1‰ (минус 4.8‰ за 2016 г.).

Област Шумен е на 10-то място сред 28-те области по естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) – минус 1.3‰ и Сливен (минус 2.8‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и Монтана – по минус 13.5‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който се формира като разлика между броя на заселилите се и броя на изселилите се. Нетното салдо от външната миграция в област Шумен през 2017 г. е положително (2.8‰), докато механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 3.9‰.

Снимка: Radio NZ

 

Подобни

Leave a Comment

17 − 13 =