Санират нови четири жилищни сгради в град Нови пазар

Започна санирането на още четири жилищни сгради в град Нови пазар. Дейностите се извършват по проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“ от процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“. Това съобщи на пресконференция днес зам.-кметът на община Нови пазар Айсел Руфат.

В проектното предложение са включени жилищните сгради, намиращи се на ул. Васил Левски № 16, ул. Марица № 55, ул. Цар Борис I № 1 и ул. Петър Берон № 32 и № 34. 132-ма ползватели на жилища в сградите ще се радват на повишена енергийна ефективност и по-ниски сметки за ток и твърдо гориво. Стойността на проекта е 1 476 590.02 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 1 255 101.52 лв. от ЕС и 221 488.50 лв. – национално финансиране.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в гр. Нови пазар, който се явява опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Дейностите за енергийно обновяване ще се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проектите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр. Нови пазар ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища.

Подобни

Leave a Comment

six + 2 =