Свлачище заплашва домовете на живущи в кв. “Тракия” в Шумен

Жители на шуменския квартал “Тракия” са заплашени от образувало се свлачище на метри от домовете им.
Свличането на земна маса се е образувало пред един от блоковете на ул. „Дедеагач”.

Част от брега на река Поройна, която преминава през квартала се е откъснал, а живущите в блока се притесняват все повече от страшната гледка пред домовете им.

“Трябва веднага да се вземат мерки. От свлачището ни дели само шосето и не искам и да си представям какво може да стане ако не се укрепи веднага”, коментира за СтрелаБГ Ирена, която живее от 10 години в блока на ул.”Дедеагач”.

Освен Ирена и семейството й там живеят около 300 души, които не веднъж са сигнализирали за проблема през годините.

Проблемният участък и свлачището вече са вписани в дневния ред за предстоящата сесия на Общински съвет Шумен, след внесено запитване от страна на общинските съветници Добромир Драев и Сунай Садък.

“Живущите на адрес: гр.Шумен, ул. „Дедеагач“ № 17 и № 19, се обърнаха към нас в качеството ни на общински съветници относно сериозен проблем, свързан с тяхното здраве и безопасност. В района има теч на фекални води, които се вливат в реката и в същото време  подкопават леглото на асфалтирания път. Така от една страна се създава предпоставка за пропадане на пътя и вероятно ПТП с нараняване на хора и възможен летален изход за пострадалите, а от друга страна се създава силно замърсяване в района. Възможни са и заразявания с инфекциозни болести от комарите през есенно-летния период.  След направено проучване от наша страна и като се имат предвид обективните предпоставки за високо-рискова ситуация в този район, искаме да поставим пред Вас следните въпроси:

  1. Кметът на община Шумен запознат ли е с проблема на адрес: ул. „Дедеагач“ № 17 и № 19?
  2. В какъв срок ще бъде решен проблемът по начин, удовлетворяващ живущите в този район?
  3. Защо в същия район от водопреносната мрежа, стопанисвана от ВиК Шумен, изтича в реката вода, предвидена за питейно-битови нужди и за коя сметка е този разлив?   “

 

Подобни

Leave a Comment

four × 1 =