Сериозен ръст в приходите от нощувки в Шуменско

267.4 хил. лв. достигат приходите от нощувки през ноември тази година в област Шумен. Това е с 15.6% повече в сравнение със същия месец на 2016 година, отчитат от Статистика – Шумен.

Регистрирано е увеличение в приходите от нощувки от български граждани – с 20.4% и от чужденци – с 3.2%. В областта функционират 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 727, а на леглата – 1 496.

В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 20.8%, а броят на леглата в тях намаляват с 1.1%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември е 7 592, като от тях 6 054 са на български граждани, а 1 538 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 20.1%. В хотелите са реализирани 73.3% от общия брой нощувки на българските граждани и 97.9% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември са 4 223 души, като в сравнение с ноември 2016 г. нарастват с 12.0%. Пренощувалите български граждани през месеца са 3 603, или 85.3% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (78.6%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.6 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 620, като 97.4% от тях са нощували в хотелите и са реализирани средно по 2.5 броя нощувки.

47.3% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 46.6% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 27.3%. Следват Румъния, Руска федерация, Италия, Сърбия и Гърция.

 

 

Подобни

Leave a Comment

seventeen − eight =