Слаб ръст в броя на жилищата в Шуменско

Жилищата в област Шумен към края на 2016 година са 88 907, с 22 повече в сравнение с 2015 година. Преобладават тези с две и три стаи, с относителен дял от 61.2% от общия брой на жилищата. Четиристайните са 20.7%; едностайните – 8.9%; петстайните – 5.4%; а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в областта. Това съобщават от Статистика – Шумен. Средната жилищна площ на човек от населението е 27.3 кв. м при средна за страната – 30.8 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 510 при 555 средно за страната. В градовете осигуреността е 491, а в селата – 540.

Населеността се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За 2016 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 2.0 лица. В градовете живеят средно по 2.0 лица, а в селата – 1.9 души.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 86.7 хил. или 97.5% от общия жилищен фонд. В областта преобладават едноетажните жилищни сгради – 36.6 хил. или 68.7% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.3 хил. (26.8%), триетажните са 1.4 хил. (2.6%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1.1 хиляди.

 

 

Подобни

Leave a Comment

2 × four =