След повече от 10 години ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд.

Eкип на Българско дружество за защита на птиците откри първото, доказано от повече от десет години насам, активно гнездо на ловни соколи в България. От особена важност е, че и двете птици, формиращи двойката, са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през 2015 г. Това стана ясно, благодарение на цветните пръстени, с които са маркирани соколите още на ранна възраст. Мъжката птица, с пръстен 5E, произхожда от двойката на Ромео и Жулиета, която се размножава в Центъра на Зелени Балкани, докато женската птица, с пръстен 5P, произхожда от друго люпило – с родители Орфей и Афродита.

И двата сокола са освободени в природата през 2015 г. чрез пилотна за страната методика, която доказа, че работи успешно – размножаване на затворено и поетапно адаптиране на малките към дивата среда.

Нещо повече – под внимателно наблюдение на експертите и без каквото и да е безпокойство или други сериозни заплахи върху птиците двойката успя да отгледа две малки, които успешно напуснаха гнездото и вече летят свободно в небето над България.

Подобни

Leave a Comment

two × four =