Служители на ДЛС-Паламара залесиха над 70 декара горски територии за няколко дни

Над 70 декара от горските територии са залесили през последните дни работниците и служителите на ДЛС-Паламара. 8 000 фиданки от вида червен дъб са засадени в Горско-стопански участък Каолиново, а 20 010 са новите дръвчета в горите край Никола Козлево, като те са от вида цер. От същият дървесен вид са младите фиданки в участъка край Върбица, като там дръвчетата са 13 340 броя. В залесяването през този сезон са участвали 38 служители на стопанството.

През миналата година отново залесихме 70 декара с млади гори. Планирали сме същите площи и за 2018 година,  съобщи директорът на ДЛС-Паламара инж. Севен Башлъ. Той каза още, че ръководството на стопанството си е поставило изключително амбициозната задача да обнови горите в региона през следващите няколко години както и да създаде нови.

Подобни

Leave a Comment

fifteen − six =