Софтуер изчислява колко губим, когато не се осигуряваме на реалния си доход

Калкулатор, изработен от експерти на НАП и НОИ, изчислява колко губик, ако не се осигуряваме на реален доход. Софтуерът е достъпен на интернет страницата www.zaplatavplik.bg .

Калкулаторът позволява, след попълване на данни за действителния и деклариран доход, всеки да разбере колко средства няма да получи в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица, както и пенсии.

Най-голям интерес софтуерът предизвиква сред потребители на възраст между 18 и 34 години. 61 % от посетителите на сайта попадат в този диапазон, а 54 % от тях са мъже.

Калкулаторът е създаден за да подкрепи кампанията на приходната администрация срещу укриването на част от трудовите възнаграждения на наетите лица.

Инициативата на НАП се осъществява и със съдействието и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на труда и социалната политика, синдикатите, големите работодателски и браншови организации.

Подобни

Leave a Comment

1 + ten =