Спад в печалбите на „Алкомет“ АД за първото тримесечие на 2018 г.

Нетните приходи от продажби на „Алкомет“ АД за първото тримесечие на 2018 год. възлизат на 97 млн. лв., като 95,8 млн. лв. от тях са приходи от продажба на продукция. И двете стойности представляват увеличение с около 7% спрямо година по-рано, показва консолидираният отчет на дружеството за първото тримесечие, разпространен чрез БФБ – София, пише Investor.bg.

Като краен резултат за отчетния период е реализирана печалба след облагане с данъци в размер на 4,4 млн. лв., която се понижава с 6% спрямо същия период на миналата година. Продажбите на шуменския производител на алуминиеви изделия за цялата 2017 г. се увеличиха с 14% до 361 млн. лв., но печалбата е намаляла с 43% до 15,43 млн. лв. поради повишената ценова конкуренция при продуктите и по-високите цени за суровините на дружеството.

„Тенденцията за растеж на продажбите на специални профили очакваме да се запази през цялата 2018 година, както и всички свързани с тях поръчки за обработки и довършителни операции на повърхността. Крайната ни цел е свързана с подобряване на продуктовата гама, увеличаване на рентабилността и производството на по-завършени и високостойностни продукти“, съобщават от дружеството.

И за изминалия отчетен период Германия остава основен пазар за изделията на компанията с над 27% пазарен дял , следвана от Полша, Италия, Испания, Австрия, Холандия, България, Дания, Франция, Литва. През 2018 година очакванията са дружеството майка да остане основен и търсен партньор на Европейските пазари на алуминиеви изделия, както и да разшири и затвърди позициите си на американския пазар.

От началото на годината акциите на „Алкомет“ поевтиняват с 5,36% при 26% спад в цената на акциите за последните 12 месеца, основно поради факта, че индустриалната компания напусна състава на SOFIX през септември 2017 г. Пазарната капитализация е в размер на 244,16 млн. лв.

Снимка: „Алкомет“ АД

Подобни

Leave a Comment

1 × 5 =