Спад в приходите от нощувки отчитат хотелите в област Шумен

Приходите от нощувки през декември 2017 г. в област Шумен достигат 209.9 хил. лв., което е с 6.4% по-малко в сравнение със същия месец на 2016 година. Регистрирано е намаление в приходите от нощувки от български граждани – с 9.2%, а приходите от чужденци се увеличават с 9.0%. Това съобщават от Статистика – Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември е 5 372, като от тях 4 775 са на български граждани, а 597 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки намалява с 15.4%. В хотелите са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на българските граждани и 90.3% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

49.8% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 42.3% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 36.5%. Следват Румъния, Австрия и Гърция. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември е 12.3%, като в хотелите тя е 11.5%, а в другите места за настаняване – 15.0%.

В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 0.6 процентни пункта.

Подобни

Leave a Comment

two × two =