Средната заплата в Шуменско остава значително по-ниска от тази за страната

828 лева е средната брутна месечна работна заплата през юни в област Шумен. Тя е значително по-ниска от средното възнаграждение в страната, което за същия месец е изчислено на 1027 лева. Това сочат данните на Статистика – Шумен.

По този показател областта се нарежда на единадесето място от 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 396 лв., а с най-ниско е област Видин – 659 лева. През второто тримесечие обаче се наблюдава леко увеличение в средната заплата в сравнение с първите три месеца на годината. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост”, „Строителство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.9%, спрямо същото тримесечие на 2016 година. В обществения сектор нарастването е с 12.3%, а в частния сектор – с 8.9%.наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2017 г. се увеличават със 704, или с 1.7% спрямо края на март 2017 г., като достигат 42 229. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности.

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =