Стартира Осмото издание на Националния конкурс за лирика „Иван Печев“

Конкурсът се организира от Община Шумен, Сдружението на българските писатели и Дружеството на писателите в Шумен. В него могат да участват български поети с авторски поетични сборници, издадени през 2018 г. и 2019 г. Творбите се изпращат в два екземпляра на адрес: 9700, град Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ №17, стая 358, за Ивайло Цанев – за Националния конкурс за лирика „Иван Пейчев“ и в електронен вариант на email:

kultura@shumen.bg

Конкурсът е с награден фонд 2000 лв., осигурени от Община Шумен, почетна грамота и плакет „Перо от ангел“ на скулптура Валерий Желязков.

Крайният срок за изпращане на участващите в конкурса поетични сборници е 30 септември 2019 г.

Журито за определяне на Националната награда за лирика „Иван Пейчев“ за 2019 г. е в следния състав:

Председател: Антонин Горчев – председател на Дружество на писателите в Шумен (по регламент)

Членове:

  1. Десислава Златева – началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт
  2. проф. Михаил Неделчев – председател на Сдружението на българските писатели
  3. д-р Гергина Кръстева – член на Сдружението на българските писатели, преподавател в

ПУ „Паисий Хилендарски“

  1. Иван Карадочев – литературен критик, член на Дружеството на писателите в Шумен
  2. проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев – преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“
  3. проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов – преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“
  4. Петър Чухов – носител на наградата за 2017 г.
  5. Борислав Геронтиев – носител на наградата за 2015 г.

Отчитането на конкурса и връчването на наградата ще се проведе на 16.12.2019 г. (рождения ден на Иван Пейчев) в залата на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен.

Подобни

Leave a Comment

two × four =