Статистика в черно, нивото на смъртността в област Шумен е сравнително високо

През 2016 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 548 души, като спрямо 2015 г. намаляват с 206 случая, или със 7.5%. Броят на умрелите намалява в седем общини, увеличава се в две – Венец и Върбица, а в община Каспичан се запазва същият, като през 2015 година, сочат данните на Статистически изследвания – Шумен.

През изминалата година в област Шумен най-ниска смъртност е регистрирана в общините Каолиново (12.0‰), Никола Козлево (12.7‰) и Върбица (13.1‰). Смъртността е най-висока в община Каспичан (20.2‰), следвана от общините Хитрино (20.1‰) и Смядово (20.0‰). В община Шумен общата смъртност (13.6‰) е по-ниска от средната за областта.

Смъртността сред мъжете в областта (15.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.9‰). През 2016 г. на 1 000 жени умират 1 050 мъже.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.1‰, и Монтана – 21.3‰. В десет области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.7‰. По посочения показател, сред 28-те области, подредени по възходящ ред, областите Шумен, Сливен и Пловдив делят от 6-то до 8-мо място.

Показателят за преждевременната смъртност в област Шумен през 2016 г. е 22.5% (21.8% за страната).

Коефициентът на детска смъртност е 6.4‰, при 6.5‰ за страната. За сравнение, през 2001 г. стойността на коефициента на детска смъртност в областта е бил 21.1‰, през 2005 г. – 9.0‰, през 2010 г. – 16.2‰, а през 2015 г. – 8.1‰.

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

5 × 1 =