Студенти от Шумен ще търсят астероиди заедно с Международната колаборация за астрономически изследвания

Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще участват в кампания за търсене на астероиди „All-Bulgaria Asteroid Search Campaign”,организирана от Международната колаборация за астрономически изследвания (IASC) към Университета Хардин-Симънс в САЩ.

В кампанията се включват 4 екипа с ръководител доц. д-р Сунай Ибрямов, директор на Астрономическия център към Факултета по природни науки. Предварително обучение са преминали студенти от бакалавърските специалности „Астрономия и метеорология”, „Медицинска физика и радиоекология”, „Икономика”, „Английска филология” и от магистърските програми „Астрофизика” и „Медицинска физика”. На 28 и 31 октомври и на 8 ноември доц. д-р Ибрямов ги е подготвил за работа с интерактивния астрономически софтуер за астрометрична обработка на CCD изображения.

Астрономическите наблюдения по кампанията ще се получават с 1.80-м Pan-STARRS1 телескоп за космическа защита на Института по астрономия към Университета в Хаваи, който е разположен на върха на Халеакала, остров Мауи на Хавайските острови. След получаване на наблюдателните изображения, те ще се изпращат на екипите за обработка, които ще търсят нови астероиди по тях и ще измерят техните екваториални координати (ректасцензия и деклинация).

Участието на студенти от Шуменския университет в подобни кампании е от 2010 г. под ръководството на доц. д-р Веселка Радева. От началото на 2017 г. в 4 кампании за търсене на астероиди те направиха над 70 предварителни открития на нови астероиди от Основния астероиден пояс между планетите Марс и Юпитер, повече от 10 от които бяха проследени и потвърдени като редовни открития. Нужни са няколко години за изчисляване на точните орбитни параметри на новооткритите астероиди, след което те ще получат окончателни номера от Центъра за малки планети към Международния астрономически съюз и откривателите-студенти ще имат възможност да предложат имена на откритите от тях обекти.

Подобни

Leave a Comment

20 − 7 =