Съвети за стартиращи предприемачи в Шумен

Информационна среща за предизвикателствата и възможностите пред стартиращите предприемачи ще се проведе на 26-ти септември, сряда, от 10:00 часа в Арт салона на Радио Шумен на ул. “Добри Войников”№7.

Организаторите от Център по предприемачество Knowhowbg ще представят и вариантите за включване в безплатни модулни обучения и консултации за успешно създаване на собствен бизнес, финансова независимост и самоусъвършенстване в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01, финансиран по програма „Подкрепа за предприемачеството” на ОП „Развитие на човешките ресурси” .

“Какво е да съм предпремач и как да се включа в поредица от практически обучения и консултации, за да развия и усъвършенствам собствена бизнес идея?  Как да получа професионална подкрепа в разработката и оценката на предприемаческата си идея? Как да придобия ключови знания и умения за управлението и развитието на бизнеса си? Как да подготвя успешен бизнес план за реализация на собствена стопанска дейност?” – това са само част от въпросите, на които Центъра по предприемачество “KNOWHOWBG” ще даде отговор.

Екипът е подготвил дискусия на тема „Готов ли сте за предприемач?”, по време на която ще се разискват теми: „Кой е предприемачът и как той става успешен? И най-важното – искате ли вие да бъдете такъв?”, „Страстта, постоянството и позитивната нагласа са характеристиките, които разграничават бизнес предприемачите един от друг.”, „Кои са качествата на успешния предприемач?” и много други.

Допълнителна информация за събитието и предстоящите дейностите по проекта може да намерите на www.knowhowbg.eu или на фейсбук страницата на Център по предприемачество KNOWHOWBG.

 

Подобни

Leave a Comment

two × 5 =