С жълъд, дъб и цер ще залесят изгорялата гора над квартал Дивдядово

1000 килограма жълъд от космат дъб и 350 килограма от цер ще бъдат нужни за залесяване на изгорялата гора над квартал Дивдядово. До момента служители на ДГС-Шумен са събрали общо 800 килограма от двата вида, съобщи инж. Красимир Христов от стопанството. В края на седмицата, след като валежите спрат, събирането на жълъд от гората край Кабиюк ще продължи. Лесовъдите са избрали за залесяването широколистни видове, които са типични за района и са сравнително сухоустойчиви. Експертите са заложили на залесяване с жълъд, а не с фиданки, защото младата гора ще бъде по-устойчива на природни бедствия и вредители.

След като бъдат премахнати изгорелите борови трупи от склона над Дивдядово ще бъде направена почвоподготовка и ще започне залесяването. Теренът е труден за работа, изключително стръмен, а почва почти липсва, но ние сме уверени, че ще възстановим гората, защото ПП „Шуменско плато“ е любимо място за разходка и почивка на хората от квартала и града, коментира инж. Христов.

Подобни

Leave a Comment

12 − 8 =