С над един милион лева ремонтират пътища и улици в община Шумен

Обществена поръчка за текущи ремонти на улици и пътища в община Шумен обяви кметството. Прогнозната стойност на дейностите е 1 058 333.33 лева без ДДС. Подробна информация за процедурата е публикувана на сайта на Община Шумен.
Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е за ремонт на пътя Радко Димитриево-Черноок и отсечката Друмево-Овчарово-Васил Друмев. За дейностите са предвидени 458 333 лева без ДДС. Парите са от държавния бюджет.
Втората обособена позиция е за ремонт на улични настилки в община Шумен и прогнозната стойност е 600 000 лева без ДДС, като 475 000 лева са за 2017 година. Останалите 125 000 лева ще бъдат изплатени в срок до 31 януари 2018 година. Цялата сума за дейностите се осигурява от местната хазна.
Ремонтите включват запълване на пукнатини и дупки по пътните и улични настилки, отстраняване на неравности, полагане на нов асфалт, ремонт на тротоари, банкети, почистване на канавки.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е пет месеца.
Оферти за участие в търга се приемат до 17.30 часа на 3 ноември. Предложенията ще бъдат отворени на 6 ноември в 10 часа в зала 304 на Община Шумен.

Подобни

Leave a Comment

4 × 5 =