С нова система ще разчистят обгорелите иглолистни трупи над квартал Дивдядово

Новата система, чрез която обгорелите иглолистни трупи над квартал Дивдядово ще бъдат сваляни до горския път, вече е сглобена. Иновативният начин, чиято цел е да щади почвата и подраста /младите фиданки/ по време на сеч, е разработен от екип на Лесотехническия университет и за първи път ще бъде изпробван в Шумен. Служители на горското стопанство и работници направиха просеки между овъглените дънери и в тях са сглобени дългите над 100 метра улеи. По тях секачите ще спускат отрязаните дървета, като системата пести време и опазва склоновете, по които ще се работи. Ако новият начин се окаже успешен, то той ще бъде прилаган при сечи в пресечени местности, където сега за извозването на дървесината се използват животни или трупите се влачат с машини по земята. По този начин обаче, голяма част от почвата се свлича и това може да доведе до ерозиране на ската и унищожаване на младите фиданки, които ще дадат началото на новата гора.

Очаква се овъглените иглолистни дървета да бъдат премахнати до края на месец ноември, след което ще започне залесяване на терена с широколистни видове типични за района.

Подобни

Leave a Comment

1 × 1 =