Предстои ремонт на сградата на бившата детска градина във Велики Преслав

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на необходимата инфраструктура за разкриване на нови социални услуги в община Велики Преслав, насочени основно към децата с увреждания.

Това ще бъде постигнато чрез извършване на ремонт, преустройство и модернизация на сградата на бившата детска градина, намираща се на адрес ул. „Иван Вазов“ № 14 в гр. Велики Преслав, в която ще бъдат създадени Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

По този начин ще се разшири спектъра на предлаганите обществени грижи и ще се гарантира социално включване в дългосрочен план на деца, живеещи в изолация поради постоянната нужда от обгрижване. 

 

 

Подобни

Leave a Comment

one × 2 =