Токът днес ще спира в райони на Шумен и няколко села

На 04.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Менгишево: ул. В. Левски; Г. Димитров; Камчия; Ленин; Н. Вапцаров; Хр. Ботев.

На 04.07.2018 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сушина: ул. Балкан; Рила; Свобода; Септември.

На 04.07.2018 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен, кв. Дивдядово – ул. “Баба Тонка” № 23, бул. “В. Преслав” от № 135 до № 206, ул. “Г. Георгиев” от № 1 до № 24а, ул. “Г. Панайотов” от № 12 до № 91, ул. “Илчо войвода” от № 1 до № 14, ул. “Партизанка” от № 1 до № 15, ул. “Първи май” от № 2 до № 11, ул. “Т. Петков” от № 1 до № 15, ул. “Шести юли” от № 1 до № 8, ул. “В. Железов” № 12 и 13, ул. “В. Атанасов” от № 1 до № 17, ул. “Д-р Ст. Чакъров” от № 1 до № 18, ул. “Елба” от № 1 до № 14, ул. “И. Станчев” от № 1 до № 10, ул. “К. Маркс” от № 1 до № 9, ул. “Сп. Панайотов” от № 1 до № 8, ул. “Трети март” от № 1 до № 18, ул. “Фр. Енгелс” от №1 до № 17 и ул. “Чапаев” от № 3 до № 25.

На 04.07.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен – ул. “Марица” № 3, 14, 17, 31 и 33, ул. “Кирил и Методий” № 20, ул. “В. Друмев” № 35 и 37, ул. “Китка” № 2, ул. “Ален мак” № 27, ул. “Г. Писков” № 2б и 4а и ул. “Софийско шосе” № 3.

В периода 04.07.2018 г. – 06.07.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Върбица, с. Тушовица и с. Станянци.

Подобни

Leave a Comment

sixteen + two =