Три пункта в Шумен ще събират стари електроуреди

Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 4 ноември, събота. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

на паркинга над парка до общината от 11:30 до 13:00 часа;

нa ул. “Дедеагач” 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“). Ш

Общината има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат.

Подобни

Leave a Comment

sixteen + seven =