Три шуменски школа се присъединиха към „Детско полицейско управление“

Три училища на територията на РУ- Шумен са включени в програмата „Детско полицейско управление“. Доброволците от СУ „Панайот Волов“, СУ “Трайко Симеонов“ и СУ „ Св.св. Кирил и Методий“ в село Царев брод , положиха тържествена клетва при откриването на новото двегодишно издание, информира Областна дирекция на МВР.

Учениците обещали да спазват етичния кодекс на доброволеца и да помагат на полицията за по-добър ред и сигурност в града. В началото на следващата седмица започва тематичното обучение на учениците. Децата ще се запознаят с работата на различните полицейски служители. Темите, по които ще работят учениците са оказване на първа долекарска помощ, Детска полицейска лична защита, Здраве, етика и право Безопасност на движението по пътищата, Социални умения.

Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения, а формата на обучението е извънкласна.  Заниманията се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното РУ на МВР и директора на училището график в рамките на един астрономически час веднъж седмично, считано от първи октомври до първи юни на съответната учебна година.

Заложените цели са свързани с  ранна превенция на подрастващите;  утвърждаване на ценностно отношение към законите в  страната;  създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;  изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;  стимулиране на прилежност и инициативност;  повишаване доверието към полицията.

Принципите за участие в ДПУ са:  доброволност;  активност на участниците; съзнателност (превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика);  нагледност;  системност;  дисциплинираност;  работа в екип; отговорност за собствените действия; зачитане на човешкото достойнство.

Подобни

Leave a Comment

three × 3 =