ТСБ-Шумен: Средната работна заплата в Шуменско достигна 1 058 лева

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 023 лв., за ноември – 1 035 лв., и за декември – 1 058 лева, сочат данните на ТСБ-Шумен.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2019 г. е 1 349 лева.
По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема четиринадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 843 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 851 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 4.9% до 1 039 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“, „Добивна промишленост“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 12.0%, спрямо същото тримесечие на 2018 година. Спрямо същия период на 2018 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 14.7%, а в частния сектор – с 10.5%.

Подобни

Leave a Comment

one × 3 =