Търси се инспектор в дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Шумен

Регионална здравна инспекция – Шумен обяви конкурс за длъжността „Инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести”. Инспекторът в отдел „ПЕК”, дирекция “НЗБ” провежда необходимите профилактични и противоепидемични мерки в огнищата на регистрираните заразни и паразитни болести на територията, която контролира.

Извършва навременни и задълбочени епидемиологични проучвания на регистрираните заразни и паразитни заболявания. Провежда и контролира необходимите противоепидемични мерки спрямо източника на зараза, контактните и околната среда. Осъществява дейността по надзора на ваксинопредотвратимите инфекции и надзора на нежелани реакции след ваксинация, тяхното съобщаване, проучване и регистрация. Осъществява контролно-методична дейност в лечебни и здравни заведения и обекти имащи значение за опазване на общественото здраве.

Кандидатите за поста трябва да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър по здравни грижи” и минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Документи се подават до 18 август, на пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5. Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ, чрез решаване на тест и интервю.

Основната заплата за тази длъжност варира от 460 до 1100 лева.

Подобни

Leave a Comment

7 + 14 =