Търси се социален работник за общините Каолиново и Венец

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор на един социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

Кандидатите за поста трябва да притежават: „средно образование“; хуманитарна професионална квалификация; не по-малко от 3 години опит в дейности по закрила на детето; опит по изпълнение на проекти е предимство. Документи се подават до 23 август, в Община Шумен, всеки ден от 8:30 до 12 часа и от 13 до 17:30 часа.

Документите ще се разгледат от комисия, след това с одобрените кандидати ще се проведе събеседване. Няма да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

Подобни

Leave a Comment

two × 5 =