Търсят директор за шуменския театър

От Министерството на културата обявиха конкурс за нов директор на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в Шумен.

Постът се освободи на 30 април тази година след смъртта на бившия директор Илия Раев.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Висше образовани със степен „магистър“ в областта на изкуствата или хуманитарните науки, професионален опит в областта на културата най-малко 3 години. С предимство са кандидатите, които владеят западен език и имат компютърна грамотност, притежават управленска и организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността на театъра. Познават и прилагат българското законодателство в областта на  културата.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, и събеседване.

Срок за заемане на длъжността е четири години.

Крайният срок за подаване на документи е 28.08.2017 г.

 

Подобни

Leave a Comment

10 + 16 =