Търсят инспектори по приходите в НАП – Шумен

Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Варна обяви конкурс за две свободни щатни бройки от длъжност „инспектор по приходите” в отдел „Услуги за клиенти”, офис/дирекция за обслужване в гр. Шумен.

Конкурсът включва тест за установяване на професионалните знания и умения и интервю. От кандидатите за поста се изисква да имат висше образование; да притежават ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента, комуникативна компетентност, а професионален опит като държавен служител не е нужен.

Назначените на длъжността „инспектор по приходите” ще се занимават с регистрация на задължените лица и свързаните с тези дейности проверки; обработка на данъчни и осигурителни декларации; предоставяне на услуги и информация на клиенти; установяване на административни нарушения и т.н.

Минималният размер на основната заплати за тази длъжност в НАП – Шумен е 870 лева.

Повече информация на сайта на Национална агенция за приходите.

Подобни

Leave a Comment

twelve − three =