Търсят медицински сестри за училищата в Драгоево, Златар в Велики Преслав

Община Велики Преслав обяви свободно място за медицинска сестра или фелдшер на пълен работен ден в Здравния кабинет в Средно училище „Черноризец Храбър“ в град Велики Преслав. Заелите поста ще трябва да обслужват и учениците в Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“.

Обявена е и свободна позиция за мед. сестра на половин работен ден в Здравния кабинет в село Драгоево, с обслужване на Детската градина и Основното училище в населеното място.

На половин щат търсят медицинска сестра и фелдшер за Здравната служба в село Златар. Избраните ще трябва да се грижат за децата в Детската градина и Основното училище.

Кандидатите трябва да са правоспособни лекари, медицински сестри или фелдшери, с образователно-квалификационна степен бакалавър. Задълженията им ще включват: провеждане на профилактични прегледи; организиране на програми за здравно образование на децата; участие в подготовката, подбора и провеждането на различни форми на отдих, туризъм и обучение и т.н.

Документите се подават до 17 часа на 8 септември, в стая 502 на Община Велики Преслав. Подборът ще се извършва въз основа на документите. С одобрените ще се сключи трудов договор с изпитателен 6 месечен срок.

 

Подобни

Leave a Comment

one × five =