Търсят нов директор на школото в село Памукчии (ОБНОВЕНА)

Регионално управление на образованието – Шумен обяви вакантно място за длъжността „директор“ на ОУ „Христо Ботев“ в село Памукчии, община Нови пазар. Обявата е спусната на основание чл. 261, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Става дума за отсъствие на директора за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, което налага да се сключи трудов договор с друго лице за временно изпълняване на тази длъжност.

Потърсихме РУО – Шумен за разяснения по случая. От там бяха така добри да ни обяснят, че настоящия директор Иванка Бончева Василева, която управлява школото през последната година, ще бъде освободена от поста.

Впоследствие разбрахме, че г-жа Василева излиза в пенсия. През тази една година е замествала на поста титуляра Даниела Ангелова, която пък към момента е пом.-директор в СУ “Васил Левски” в Нови пазар.

Иначе, школото в село Памукчии е пред закриване, децата са малко, има много слети и маломерни класове.

Мераклиите за директорското кресло на основното училище в село Памукчии трябва да подадат документите си в канцеларията на РУО – Шумен до 10:30 часа на 27 август 2018 г. Избраният ще заема длъжността поне докато МОН насрочи нов конкурс за директор.

Повече подробности за изискванията и условията може да намерите на сайта на РУО – Шумен.

Подобни

Leave a Comment

eight + 13 =