Търсят управител за „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД

От Община Никола Козлево обявиха конкурс за възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.

Изискванията, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Управител са:

  • Образование: висше
  • Опит на ръководна стопанска или административна длъжност – една година.
  • Компютърна грамотност: MS WORD, EXCEL

Необходими документи:

  • Мотивационно писмо за участие в конкурса;
  • Документи за завършено образование, специализации и квалификации (при наличие на такива);
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Автобиография;
  • Препоръки от предишен работодател (ако има такива).

Срок и място за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник до 16.00 часа на 27.04.2018 г. в стая № 1, „Деловодство” в сградата на общината, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” № 5.

 

Подобни

Leave a Comment

seventeen − 3 =