Увеличава се броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Шуменско

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради, с 49 жилища в тях и със 7 791 кв. м разгъната застроена площ на 51 други сгради с 15 132 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 240.0%, броят на жилищата в тях – с 96.0%, а застроената им площ – със 107.8%. Това съобщават от Статистика – Шумен.

Започнал е строежът на 19 жилищни сгради, с 19 жилища в тях и с 2 374 кв. м обща застроена площ и на 36 други сгради с 10 170 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 375.0%, броят на жилищата в тях се запазва същия, а същевременно застроената им площ намалява с 11.7%.

Броят на започнатите други сгради се увеличава с 200.0%, а общата им застроена площ – с 64.5%.

Подобни

Leave a Comment

eight − 4 =