Разшириха концесионната площ на находище „Саръгьол“ край Каолиново

На днешното си заседание Министерски съвет одобри предложената от „Каолин“ ЕАД – гр. Сеново промяна на концесионната площ на находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20“, от което се добиват неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали. Новата концесионна площ е в размер на 838,6 дка.

Правната възможност за промяна на концесионната площ по мотивирано искане на концесионера е регламентирана със Закона за подземните богатства. От „Каолин“ ЕАД мотивират искането си с факта, че при предоставянето на концесията за добив, концесионната площ не е обхванала цялото находище.

„Саръгьол – гнезда 17 и 20“ („Жълти дол”) се намира на територията на община Каолиново, област Шумен. Концесионният договор е сключен през 1999 г. за срок от 27 години.

Припомняме, че в началото на юли тази година компанията получи концесия от правителството за добив от находище „Балабана“, което се намира в землищата на селата Полковник Таслаково, Грънчарово и Секулово, община Дулово, област Силистра. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Според плана, през този период концесионерът трябва да вложи 15.5 млн. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 11.5 млн. лв. и по закон, те отиват директно в общинския бюджет.

Снимка: Wikipedia

Подобни

Leave a Comment

four × 4 =