Улов на жив дивеч в ДЛС-Паламара за разселване в други стопанства

За втора поредна година в ДЛС-Паламара се извършва улов на жив дивеч за разселване в други стопанства. В началото на миналата година  благородни елени и кошути, отгледани в Паламара, бяха разселени в три стопанства в различни части на страната.

През 2018 година разселихме 23 елитни животни, като директори на различни стопанства, които знаят колко ценни елени, с добри трофейни качества има при нас, ни потърсиха и направиха заявки още през есента. Тази година отново имаме заявки за близо 30 животни, като високата численост на популацията позволява да се извършва такъв улов, коментира директорът на ДЛС-Паламара инж. Севен Башлъ.

Улавянето и разселването на дивеч е ловностопанско мероприятие, което в последните десетилетия беше изгубило своята популярност, но е наложително да се проведе в не малка част от ловностопанските райони, за да се възстанови числеността на благородния елен в страната ни. ДЛС-Паламара може да достави животни с много добри качества на всички останали стопанства. Чрез предоставянето на такива индивиди на други поделения, освен увеличаване на числеността, се постига и подобряване на генофонда на местните популации. В териториалното поделение има създадени условия за осъществяване на такъв улов и директорът на стопанството предпочита част от планираното ползване да става по този начин, а не чрез отстрел. 

Подобни

Leave a Comment

3 × 4 =