Услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ в община Шумен – до 31 декември

Удължават с два месеца работата по проекта „Подкрепа за независим живот в община Шумен“. Проектът стартира през февруари миналата година и трябваше да приключи до края на месец октомври 2017-та. Допълнително споразумение, сключено между община Шумен и управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Министерството на труда и социалната политика, дава възможност на потребителите да ползват услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ до 31 декември тази година. Това съобщават от общинската администрация.

В рамките на проекта 45 лични асистенти са се грижили за 115 лица до момента. За периода на работа по него досега са обхванати най-тежко болните, които имат необходимост от тази услуга. Всеки личен асистент се грижи за 2 или 3 лица седмично в зависимост от състоянието на потребителите по предварително изготвен график.

372 лица са ползвали услугата „домашен помощник“ по проекта “Независим живот в община Шумен”. На 40 души е осигурена трудова заетост като домашни помощници, като всеки от тях е помагал на 9 лица седмично по предварително изготвен график. Услугата „домашен помощник“ се предоставя на хора с умерени или по-леки увреждания.

Общият бюджет на проекта е 874 830.00 лв.

Подобни

Leave a Comment

15 + eighteen =