Услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ за нуждаещите се в община Шумен

Община Шумен обявява процедура по набиране на заявления за кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Заемащите тези длъжности ще организират и осъществяват ежедневните дейности, свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „ Домашен помощник“ трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Подаването на документи за започване на работа се извършва от 31 януари до 6-ти февруари, от 09.00ч. до 16.00ч. в Центъра за почасови услуги на ул. „Цар Иван Александър” 81, ет. 6, ст. 606.

Кандидат-потребителите на тези социални услуги могат да бъдат деца и лица с увреждания, както и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен и живеят на територията на община Шумен.

Подаването на заявления за нови потребители се осъществява след 15-ти февруари, на същият адрес. Телефон за контакти: 054 800 157.

Подобни

Leave a Comment

4 × 1 =