УС на БЛС-Шумен с предложения за справяне с критичното положение в болницата

На проведено заседание на УС на РК на БЛС – Шумен на 15.10.2020г. се дебатираха проблемите във връзка с повишената заболеваемост, обращаемост и натовареност във всички ЛЗ във област Шумен поради КОВИД – 19. Във връзка с това, единодушно предлагаме следните възможни решения на Вашето внимание за спешно одобрение и решаване на настъпващите тежки проблеми в здравеопазната система в Област Шумен. Към настоящия момент заболеваемостта от КОВИД – 19 в Област Шумен стремглаво нараства. За съжаление пристигат все по-тежки случай, които изискват болнично лечение. Кадровия ресурс във „МБАЛ – ШУМЕН“ АД е критично, много медицински специалисти отпадат от работа във връзка със заболяване от КОВИД – 19 или карантиниране. Фронта на лечителите във МБАЛ – ШУМЕН АД се оголва и това ще доведе до срив в обслужването на пациентите със съответните тежки последствия за тяхното здраве. Загрижени от тенденцията на повишаващата се заболеваемост и тежките случай от една страна и от друга повишената заболеваемост на персонала, водеща до невъзможността медицинските специалисти да бъдат заменяни, изпепеляване и хронична умора на персонала, на свое заседание УС на РК на БЛС – Шумен взе следните предложения, които предоставяме на вниманието на Областния кризисен щаб за одобрение:

1. Револверна организация на лекарите от доболничен СИМП и медицински сестри от последните курсове на Медицински колеж – Шумен за работа в „МБАЛ – Шумен“ АД в условия на извънредна епидемична ситуация. Апел към обществеността за студенти по медицина и към населението на Шуменска област, за доброволци санитари. Тези хора биха могли да помогнат в Болницата и да отбременят начина на обслужване на пациентите.

2. Предлагаме организация на работа в МБАЛ – ШУМЕН АД по следния начин: На база на разкриване лаборатория за PCR в „МБАЛ – ШУМЕН“ АД още в Спешно приемно да се разделят потоците и всички леки случай КОВИД -19 ОТРИЦАТЕЛНИ да се насочват към ПИМП. Всички PCR ОТРИЦАТЕЛНИ със белодробни заболявания да се изпращат за лечение в МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ вътрешно отделение. В Областната болница да останат само тежки случай на КОВИД – 19 ПОЛОЖИТЕЛНИ пациенти в разкритите отделения. Да се въведе организация във връзка с кадровия потенциал обслужващ пациентите. На база на организираните доболнични лекари заедно със постоянно работещите в МБАЛ – ШУМЕН да се създаде график 2 седмици дежурства – 1 седмица почивка, за да може персонала да има светъл период за възстановяване и за почивка. Същото се отнася и за медицински сестри и санитари. Да се потърсят средства за оказване на финансова помощ на засегнатите лекарите, медицински сестри и санитари засегнати от КОВИД – 19 . Необходимо е да получат компенсации за пропуснати ползи и нанесени вреди, тъй като това е професионална болест.

3. В ДКЦ I ЕООД – Шумен да се въведе задължителен триаж чрез КОЛ център, които да извести обществеността в Шумен, че всички остри случаи не трябва да посещават семейния си лекар , а следва да се обадят по телефона, за да получат телефонно указание или телефонна консултация. КОЛ центърът да разпределя пациентите според техните запитвания и евентуални оплаквания, дали да отидат в Болница, да посетят семейния си лекар, или да посетят доболничен специалист. Всички които се обръщат по повод остро заболяване към семеен лекар, трябва да направят това задължително по телефон , мобилна връзка или интернет, социални мрежи. При семеен лекар се ходи с отрицателен PCR тест, защото по този начин във чакалните ще се спре обмяната на инфекции между пациентите, и ще се запази кадровия ресурс на лекари и медицински сестри.

4. При наблюдавана повишаваща се тенденция на заболеваемост и изчерпване на капацитета на МБАЛ – Шумен за хоспитализации, по преценка на Областния кризисен щаб да се търсят ресурси за настаняване на пациентите в другите съседни области при необходимост.
5. Да се проведе медийна кампания в общинските медии и социалните мрежи, която да оповести новосъздадените режими на работа, които са направени и въведени единствено в полза на общото благо, за здравето на всички пациенти и на всички медици.

Отново отправяме апел в този тежък момент към всички жители на Област Шумен да бъдем по-приветливи, по-обединени, по-примирени, с подкрепа и уважение към труда на медиците можем да се справим със тази утежнена ситуация.

УС на РК на БЛС – ШУМЕН

Подобни

Leave a Comment

nineteen + ten =