Учат роми от Смядово на ангажираност към образованието на децата си

През почивните дни ще се проведе първото родителско обучение в изпълнение на проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“. Родители на ученици от школата в селата Риш, Янково и Смядово ще се обучават  на 13 и 14 октомври в комплекс “Шуменско плато”.

Представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” ще бъдат лектори на тренингите.

В програмата на първото обучение са заложени теми като създаване на родителския клуб, доброволчеството и неговите функции, реализиране на образователната програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ и т.н.

Обучението има за цел да активизира родителската общност, да насърчи ангажираността на родителите към училищния живот като по този начин бъдат изградени устойчиви отношения между учители, родители и ученици.

Проектът трябва да постигне подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Стойността на проекта, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е 272 953, 80 лв.

Снимка: opensocietyfoundations.org

 

 

Подобни

Leave a Comment

15 − 7 =