Ученици от ПМГ „Нанчо Попович“ ще гостуват на Административен съд – гр. Шумен

На 13.11.2017 година ще се проведе обучителна среща на ученици от ПМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен с представител на Административен съд – гр. Шумен.

Срещата се провежда в изпълнение на  програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”. Сред основните й цели са изграждането на ценностно отношение към закона, изграждане на доверие към съдебната система, развитие на гражданска компетентност и ангажираност и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.

По време на обучението учениците ще бъдат запознати със структурата и функциите на съдебната власт, както и с дейността на административните съдилища.

Подобни

Leave a Comment

three × 1 =