Ученици от Шумен с отличие в международен астрономически конкурс

Екатерина Петкова, Мария Иванова и  Нихат Енчев са ученици в единадесети клас на ПЕГ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Шумен. Те участваха  в конкурса „ Хвани звезда”  на Европейската асоциация за астрономическо образование и Южноевропейската астрономическа обсерватория.  Повече от 15 години  инициаторите  на това състезание провокират младите хора  да разширяват  хоризонта на   астрономическите си  знания и умения чрез работа в екип и творчески решения.
Шуменските ученици изследваха влиянието на атмосферното налягане върху вторичните космични лъчи. Експерименталните данни са получени чрез детекторите на РУСАЛКА  /Распределенная Установка для регистрации Атмосферных Ливней/ ,   комплекс  към Обединения институт за ядрени изследвания в град  Дубна. Докладът с резултатите от изследванията „Космични лъчи” е класиран на престижното второ място в Catch a star 2018.
Южноевропейската астрономическа обсерватория изпрати наградите в училището на младежите.  На 18 февруари, от  12 часа директорът на училището ще им връчи сертификати за участие и те ще имат възможност сами да разопаковат интересните пакети. 

Подобни

Leave a Comment

one × 1 =