Ученичка от Шумен на дискусия за приобщаващо образование и общи ценности в Брюксел

Девора Станчева, ученичка в СУ “Сава Доброплодни” Шумен, е изнесла реч на среща в Брюксел, организирана от Министерството на образованието и науката, по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, информират от Център „Амалипе“. Мотото на срещата е “Към европейско образователно пространство – насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование“.

Зам. министър Деница Сачева е открила събитието с думите: „Осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование за всички деца, включително за тези в неравностойно социално-икономическо положение, със специални образователни потребности и с увреждания, е от ключово значение за сплотяването на обществата в Европа. Страните членки на ЕС трябва да фокусират повече усилия в насърчаването и развитието на общите ценности, защото те спомагат за социалното включване“.

Говорители на конференцията са били европейският комисар за образование Тибор Наврачич, министри и представители на министерствата на образованието на Белгия, Германия, Словения и Португалия, членове на Европейския парламент, експерти от Европейската комисия и заинтересованите страни в образователния сектор.

Девора е споделила за добрата практика на Център “Амалипе”, която се прилага близо 10 г. в страната, както и за елементите на програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, която цели намаляването на ранното отпадане на ромски ученици от училище, както и тяхното продължаващо образование.

 

Подобни

Leave a Comment

four × one =