Форум на тема „Бъдещето на Кохезионната политика“ ще се проведе в Арена Шумен

На 17.10.2018 от 14:00 ч. в Конферентната зала на „Арена – Шумен“ в гр. Шумен експерти на дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет и Областен информационен център – Шумен ще представят многогодишната финансова рамка на Европейската комисия (2021 – 2027) и рамковите позиции на България по нея. Форумът ще събере кметове от област Шумен, представители на публични институции, фирми, местни инициативни групи, земеделски производители, неправителствени организации и експерти по европейски проекти. Участие в дискусиите ще вземе и евродепутата Андрей Новаков – преговарящ по бюджета на ЕС.

Събитието се провежда в рамките на Обща инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра в Р.България на тема „Бъдещето на Кохезионната политика“.

 

 П Р О Г Р А М А

 

13:30 – 14:00ч.     Регистрация

Водещи:   Иван Капралов – омбудсман на Община Шумен

 Галина Минчева – управител на Областен информационен

 Център – Шумен

14:00 – 14:05ч.    Откриване на събитието.

  Видеообръщение на еврокомисаря Мария Габриел

14:05 – 14:15ч.    Представяне на гостите и участниците.

  Приветствия от гостите:

 

I ПАНЕЛ: ФОНДОВЕТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД (2021-2027)

14:15 – 14:25ч.    Многогодишната  финансова рамка  на ЕС за периода

(2021- 2027) и предложението на ЕК за Регламент за ЕСФ+ Фьодор Салмов – дирекция „Централно 

 Координационно звено“ Администрация на Министерски съвет

 14:25 – 15:00ч.    Дискусия по общата рамка и регламентите с акценти:

 • Отпадането на разпоредбите за Европейския земеделски фонд. Как ще се отрази на инвестициите в селските райони?
 • ВОМР като подход за устойчиво регионално развитие.
 • Намаляване на авансовите плащания, на съфинансирането по програмите
 • Замяната на правилото (n+3) с (n+2)
 • Създаване на нов фонд Invest EU
 • Новия инструмент в ППР за осъществяване на реформи

 

(формулиране на въпроси от аудиторията към евродепутата Андрей Новаков – преговарящ по бюджета на Европейския съюз (ЕС))

 

II ПАНЕЛ: РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД (2021-2027)

 

15:00 – 15:15ч.   Включване на живо от Брюксел на евродепутата Андрей Новаков

  Отговори на въпроси, формулирани в първия панел на дискусията

15:15 – 15:30ч.    Позициите на България по Регламента за общите разпоредби за

 Кохезионната политика

Любомир Стоянов – гл. експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ Дирекция „ЦКЗ“ в Администрацията на Министерски съвет

15:30 – 16:00ч.    Дискусия по рамковите позиции на България за регламентите и

 какви да бъдат новите оперативни програми/ колко на бр. и за

 какво?/

 Акценти:

 • Има ли нужда от регионални програми и какви?
 • Как ще се отрази липсата на Оперативна програма „Добро управление“ през новия програмен период.
 • Регионализацията на научните центрове – има ли нужда?
 • Как да се подобрят системите на образование и обучението за да отговорят на новите европейски предизвикателства – планиране на професионалното образование на регионално и местно ниво?
 • Бизнесът, науката и професионалното образование – има ли почва в региона?

 

16:00 – 16:30ч.    Кафе пауза. Кетъринг.

16:30–16:45ч.     Обобщения от дискусиите. Закриване на дебата.

  Галина Минчева – управител на ОИЦ Шумен

 

Подобни

Leave a Comment

1 × five =