Школата в Никола Козлево, Църквица и Пет могили запазват статута си на средищни

ОУ „Христо Ботев“ в с. Църквица, ОУ „Свети Климент Охридски“ в с. Пет могили и СУ „Цанко Бакалов Церковски“  в с. Никола Козлево да запазят статута си на средищни училища през учебната 2018/2019 г. Това реши на последната си сесия Общински съвет – Никола Козлево, съобщи за СтрелаБГ Стефан Стефанов, председател на ОС.

Директорите на учебните заведения са отправили искания да се запази статута им на средищни по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, като са мотивирали желанието си със списъци на пътуващите ученици. Списъкът на средищните училища и детски градини се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината и след решение на Общинския съвет, което се внася до 10 септември в МОН.

В единственото средно училище в района – СУ „Цанко Бакалов Церковски“ , освен учениците от общинския център, се обучават и над 70 деца от селата Ружица, Хърсово и Цани Гинчево.

В ОУ „Христо Ботев“ в село Църквица пътуващите ученици са общо 24. Всички са от селата Хърсово и Крива река. Тези малчугани се ползват и от безплатен обяд.

Цели 32 ученици от селата Каравелово, Красен дол, Векилски, Вълнари и Цани Гинчево пък пътуват ежедневно до ОУ „Свети Климент Охридски“ в село Пет могили, докладва до Общинския съвет новоизбраният директор на школото Жулиета Нешкова.

Това е достатъчна причина училището да запази статута си на средищно.

Снимка: СУ “Цанко Бакалов Церковски”

Подобни

Leave a Comment

2 + 8 =