Шуменската търговско-промишлена палата стартира проект за насърчаване на предприемачеството

Шуменската търговско-промишлена палата стартира проект “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството – двигател на икономическия растеж в регион Шумен“, рег.№ BG05M90P001-4.001-0036 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”.

Процедурата ще се осъществява чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4-001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е насочен към насърчаване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелна заетост и създаване на малък собствен бизнес.

Основната му цел е повишаване на броя и активността на лицата за започване на бизнес чрез самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на малък собствен бизнес. Целевата група към която е насочен са желаещите да започнат самостоятелен бизнес.

Снимка: Planetabiznes.com

 

Подобни

Leave a Comment

12 + 9 =