Шуменските социалисти атакуват Бюджет 2018

Шуменските общински съветници приеха бюджета за 2018 година в размер на 77.5 млн. лева и то след няколкочасови дебати. 32-ма гласуваха „за“, а други 8 натиснаха бутона „въздържал се“. Седем от тях са представители на Българската социалистическа партия, докато осмият е общински съветник от Атака. Днес местното ръководство на партията-столетница разпространи писмо, в което излага позицията си относно бюджета, мотивирайки отказа си да го подкрепят.

Ето го и него:

На вчерашната сесия бе приет бюджета на община Шумен, от който става видно че ще бъдат инвестирани близо 5 млн. лв. за благоустрояване около зала АРЕНА ШУМЕН, включващо изграждане на две кръстовища, трафопост и автоматизирана поливна система. Така с дададените от държавата пари – 8 млн.  лева общата инвестиция за този обект ще надхвърли 13 млн.лв.

Притеснителното в крайна сметка е не само факта, че залата няма да е безплатна за шуменци, а че след огромните инвестиции от страна на държавата и общината, този обект ще бъде отдаден на концесия. Това включва визията на кмета  за управление на община Шумен. Това е признание на общината за липса на административен и мениджърски ресурс, с който да се управлява залата. Според нас, групата на БСП, този подход е непримлив. Още повече при пълна липса на информация за това каква е целта на отдаването на концесия, какви ангажименти ще има концесионера и най-вече какъв ще бъде ангажимента на концесионера по отношение на провеждане на спортно-състезателна и тренировъчна дейност в залата от страна на спорните клубове в общината.

Всичко това поставя въпроса дали в крайна сметка тази зала ще допринесе за развитието на детско- юношеския и дори и на професионалния спорт в Шумен? Или ще се ползва само за концерти. Поради липсата на яснота и никакви отговори на поставени от назавъпроси към момента ние поставяме това под силно съмнение.

По отношение на приходната част на бюджета, нашите притеснения са следните: Данъкът за МПС! Въпреки че от администрацията казват, че МПС-тата в общината стават все повече, въпреки че пред КАТ – Шумен се вият опашки за регистрация на автомобили, данък придобиване остава без особено увеличение в частта на приходите. Данък придобиване на недвижимо имущество е разписан по същия начин. В програмата за управление на общинско имущество планираните продажби,  са на стойност 7 млн. лв., а този данък остава силно занижен. По този начин се „минира“ бюджета. Това е така, защото ако не се изпълнят планираните продажби в този размер, някой или няколкото от обектите в капиталовата програма ще падне. Кой ще е той обаче – отговор на въпроса не получихме.

В тази ситуация администрацията си гарантира предизпълнение на приходната част, която след това, съгласно действащото законодателство, може да разходва без да е нужно решение на общинския съвет, а вместо това направените разходи се одобрят на отчет. От своя страна, резерва, който се предвижда в бюджета е рекордно нисък – едва 120 000лв.

Друг елемент от бюджета са детските градини. Само на предишната сесията, въпреки нашето противопоставяне, се въведоха такси за предучилищните групи в детските градини, а сега, когато се прие бюджета, средствата от тези такси не са планирани в приходите на бюджета. Това означава, че общината планира тези средства да бъдат разходвани по лична целесъобразност на кмета и екипа му.

Безспорен успех при гласуването на бюджета е отделянето на 120 000лв. за целево финансиране на дейности в малките населени места в община Шумен. След разгорещените дебати и въпреки несъгласието на Кмета на общината и групата на ГЕРБ в Общинския съвет, средствата се приеха с гласуване и се въведе ясен механизъм за разпределението им. По този начин на селата в община Шумен се гарантира един минимум от финасиране, с което след обсъждане с живущите в селата, ще бъдат изпълнени дейности от местно значение. Това са част от причините, които наложиха нашата категорична позицията да не подкрепим с гласовете си Бюджет 2018 на община Шумен.

Подобни

Leave a Comment

5 × 2 =